Výrobní proces by BENDED

Každé námi vyrobené dílo vznikne nejdříve jako 3D model. Na něm si autor ujasní proporce a možnosti výroby. Následně vznikají výkresy pro vyřezání plátů kovu i jejich následné tvarování do konečné podoby.Slider fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 7